• Een gezonde taille omtrek voor een vrouw is 80 cm.

BMI en de buikomvang

De Body Mass Index (BMI) is een index voor het gewicht in verhouding tot lichaamslengte. De BMI geeft een schatting van het gezondheidsrisico van je lichaamsgewicht. De BMI kan worden berekend voor kinderen en volwassenen van 2 t/m 70.
Als je een normale BMI hebt tussen de 18,5-25 hoeft dit niet altijd te betekenen dat je slank bent. Als je buikomvang te hoog is, heb je toch overgewicht.

Middelomtrek in cm Geslacht Beoordeling en advies
Mannen Vrouwen
Lager dan 94 cm Lager dan 80 cm. Probeer op gewicht te blijven
Geen verhoogd risico
94-102 cm 80 – 88 cm Blijf op gewicht ( nog geen verhoogd risico,
maar de gevarenzone komt in beeld
102 cm en hoger 88 cm en hoger Probeer af te vallen (verhoogd risico op

Diabetes 2, hart- en vaatziekten, kanker enz)

BMI:  dit is de rekensom:
Gewicht delen door je lengte en nog een keer delen door je lengte

Voorbeeld: gewicht 90 kg, lengte  165 cm

90 kg  : 165 cm = 0,545 : 165 cm = 0,003305 = BMI 33

Bij volwassenen worden de volgende uitkomsten gehanteerd

1. ondergewicht (een BMI van 18,5 of minder);
2. een gezond gewicht (een BMI van 18,5 – 25);
3. overgewicht (een BMI van 25 – 30);
4. obesitas (een BMI van hoger dan 30).

Voor sommige groepen, zoals Aziaten en Hindoestanen, gelden andere grenswaarden. Dat heeft te maken met een andere lichaamsbouw.

1e consult gratis

Tijdens dit gratis en vrijblijvende gesprek, gaan we het probleem in kaart brengen en ga ik uitleggen wat mijn manier van werken is.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief